Oferta

Księgi Rachunkowe
 1. Opracowanie i modyfikacje zakładowego planu kont,
 2. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 4. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS: NBT,
 5. Rozliczenia WNT i WDT jak również export i import,
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości materialnych i prawnych,
 7. Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg. Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki w roku podatkowych i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 8. … należności i zobowiązań.
 9. Przygotowanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej, itp.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 1. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 4. Sporządzanie deklaracji – VAT UE, - WNT i WDT,
 5. Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Ryczałt ewidencjonowany
 1. Miesięczne rozliczanie podatku,
 2. Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 3. Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Kadry i płace
 1. Prowadzenie akt osobowych,
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy, itp.
 3. Zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
 4. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 5. Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb Urzędu Skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń,
 7. Sporządzenie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS,
 8. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT 11, PIT8B, PIT 40, itp.,
 9. Sporządzanie deklaracji PFRON.
Analiza Finansowo-Księgowa
Możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa w szczególności:
 1. Analizy sprzedaży,
 2. Analizy kosztów,
 3. Analizy płynności finansowej,
 4. Obliczamy i przestawiamy wskaźniki finansowe wraz z ich komentarzem.
Inne
 1. Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy w związku z otrzymanym dofinansowaniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stworzeniem stanowiska pracy oraz innych aktualnych ofert dla przedsiębiorców przez Urząd Pracy,
 2. Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy w celu organizacji staży pracy itp.
 3. Sporządzanie wniosków kredytowych do banków,
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych dla banków w związku z monitoringiem przedsiębiorstwa.
Promocje
 1. Dla wszystkich osób rozpoczynających działalność gospodarczą po podpisaniu umowy współpracy z biurem rachunkowych. Oferujemy bezpłatną pomoc przy założeniu firmy, sporządzeniu wniosków do Urzędu Pracy w celu otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Proponujemy również 50% zniżki za pierwszy miesiąc działalności.
 2. Dla nowych klientów po podpisaniu umowy współpracy oferujemy 80% zniżki od ceny ustalonej w umowie przez 1 miesiąc.
 3. Dla nowych klientów polecających nas swoim znajomym proponujemy nawet 100% rabatu za 1 miesiąc działalności.

Skontaktuj się z nami:

tel./fax.
32 246-07-27

e-mail: biuro@biuro-prognoza.pl

Biuro Rachunkowe Prognoza
ul. Wandy 17/5, 41-500 Chorzów